About

Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in, en word ik sterk beïnvloed door de zeggingskracht van kleuren. Ik herinner me nog goed het moment dat ik mijn eerste doos met kleurpotloden opende. De uitwerking van dat kleurenpalet heeft mij nooit meer losgelaten.
Ik volgde een opleiding kleurenconsulent gericht op kleurvormgeving voor het interieur en exterieur van gebouwen met de bedoeling om te adviseren, kleurkeuzes voor mensen te vereenvoudigen en de verbeelding te prikkelen.

Het is voor mij elke keer weer een uitdaging om met kleur te werken. Altijd experimenterend met kleur, op zoek naar de “perfect match”. Voortdurend schikken en herschikken, tint naast tint, toon naast toon, met de bedoeling kleur naar buiten toe te brengen, in de hoop om zo op een positieve manier bij te dragen aan het kleuraspect om ons heen.

From my childhood I am interested in, and I am strongly influenced by the expressiveness of colors. I remember very well the moment I opened my first box of colored pencils. I’ll never forget the impact of that color palette.

I studied color through many facets, focused on color design for the interior and exterior of buildings with the intention to advise, and to simplify color choices for people.

I’m always experimenting with color, looking for the “perfect match”. I love to make color compositions, arrange and rearrange, hue next to hue, with the intention to share my experience, hoping to contribute to a little piece of awareness as it comes to color in general.